Concurrentie analyse

Het gestructureerd bijhouden van de concurrentie gebeurd nog onvoldoende.  Om binnen het speelveld van de markt de juiste strategie te bepalen en beslissingen te nemen is het noodzakelijk je concurrenten goed te kennen en te weten wat zij doen.

RMB Source  kan een bedrijf en ondernemer helpen deze concurrentie analyse te doen en in een structuur te verwerken, zodat er goede beslissingen kunnen worden genomen.

Sales prospects en leads

Wilt u actiever aan de slag met nieuwe klant acquisitie maar weet u niet hoe of heeft u onvoldoende tijd om daar de aandacht op te richten dan kan ik uw bedrijf daar prima in ondersteunen.   Ik breng eerst  het eco-systeem van uw markt in kaart, analyseer de huidige klanten, bekijk de aanwezige marketing materialen en maak dan een plan van aanpak.  daarna prospecten lijsten maken en leads laten bellen en mailen met follow up.  

Coaching en consultancy

Als ondernemer heb jij best weleens behoefte aan het sparren over plannen of ideeen met een extern persoon.  Verder groeien, exporteren, personeel, fusie of samenwerking,  lastige of grote klant.  Onderwerpen genoeg.  Als coach en adviseur kan ik die rol goed vervullen, meedenken, doorvragen en plan van aanpak maken.  Waar nodig kan ik als adviseur een deel van die taken doen of ondersteunen.

Export plannen

Exporteren is een andere tak van sport, en biedt heel veel mogelijkheden.  Nederlands producten hebben een heel goed imago in vele landen. Maak daar dus gebruik van. Produceert uw bedrijf een uniek product en wilt u gaan exporteren of de export uit gaan breiden, dan kan ik u daarin adviseren en een deel van het voorbereidende werk doen.  Via de RVO zijn hier ook nog advies subsidies voor beschikbaar.  Voor-onderzoek, analyse, plan van aanpak en starten. 

Haalbaarheids-onderzoek

De onderneming is constant bezig met markten en produkten en het runnen van het bedrijf.  Vaak ontbreekt het aan tijd om nieuwe markten te onderzoeken en te ontwikkelen.  

RMB Source kan die taak deels overnemen en een scherpe analyse maken van de haalbaarheid van een nieuwe markt of voor een nieuw produkt.